PROJEKTUJEME
VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY

PROJEKTUJEME
VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY

Kreslíme vodě tu správnou cestu

Společnost Multiaqua pracuje v oboru vodního hospodářství a životního prostředí od roku 1991. Dlouhodobě se řadíme mezi významné projekční, inženýrské a konzultační firmy na českém trhu v tomto oboru. Náš tým tvoří kvalifikovaní odborníci s dlouholetou zkušeností a praxí. Zákazníkům nabízíme odbornost, zkušenosti, kvalitu a širokou škálu služeb na vysoké úrovni. Zároveň jim přinášíme inovativní a efektivní řešení pro jejich projekty.

Od roku 2021 jsme hrdým členem stavební skupiny ventio a zůstáváme díky tomu společností plně vlastněnou českým kapitálem.

Aktuality

Splašková kanalizace Žďárec u Skutče

Ve Žďárci u Skutče byly dokončeny projekční práce pro společné povolení liniové stavby „Splašková kanalizace Ždárec u Skutče“. Splaškové vody z obce budou čerpány do kanalizace ve Skutči a následně likvidovány na ČOV Skuteč. Vzhledem ke konfiguraci terénu zde

Číst více »