Realizace tlakové kanalizace Vinice

V současné době probíhá realizace tlakové kanalizace v obci Vinice, na kterou naše firma připravovala projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby splaškové kanalizace v obci Vinice.

Obec Vinice je součástí města Městec Králové ve Středočeském kraji.

V minulosti zde naše firma projektovala stavbu vodovodu, která byla v roce 2018 úspěšně realizována.

Předmětem dokumentace je výstavba nové tlakové splaškové kanalizace v obci Vinice, která bude napojena na čistírnu odpadních vod Městec Králové. Celková délka navržených řadů tlakové kanalizace z PE d90-d40 je 4829 m, celkový počet domovních jímek tlakové kanalizace je 63 ks.

Tlaková kanalizace Vinice

Realizace projektu: 08/2023 – 08/ 2024

Zhotovitel: Společnost Vinice

                  KAVE Bau (Správce společnosti)

                  VPK Suchý s.r.o. (Společník)

Investor:  Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Celkové výdaje: 37 990 204,86 Kč

            

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií