Splašková kanalizace Žďárec u Skutče

Ve Žďárci u Skutče byly dokončeny projekční práce pro společné povolení liniové stavby „Splašková kanalizace Ždárec u Skutče“. Splaškové vody z obce budou čerpány do kanalizace ve Skutči a následně likvidovány na ČOV Skuteč.

Vzhledem ke konfiguraci terénu zde byly zvoleny kombinace kanalizace splaškové tlakové a gravitační. U gravitační kanalizace jsou navrženy tři čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlaky odpadních vod. Tlaková kanalizace byla navržena vč. tlakových přípojek a domovních čerpacích jímek v počtu 35 ks.

Celkem zde bylo navrženo 2032,0 m gravitačního potrubí DN 250, tři čerpací stanice odpadních vod, 1400,0 m kanalizačních výtlaků, 1200,0 m tlakové kanalizace s tlakovými přípojkami a domovními čerpacími jímkami.

Informační údaje stavby:
Investor stavby: Město Skuteč
Předpokládané náklady stavby: 97,6 mil. Kč bez DPH