Ve Smrkovém Týnci a Rabštejně byla dokončena stavba splaškové kanalizace

Sdružení firem PROFISTAV Litomyšl, a.s. a KVIS Pardubice a.s. pod názvem „Společnost pro KANALIZACI SMRKOVÝ TÝNEC, RABŠTEJN – P+K“ dokončilo práce na stavbě splaškové kanalizace v místních částech obce Rabštejnská Lhota Smrkový Týnec a Rabštejn.

V rámci této akce je postaveno celkem cca 3070 m gravitační kanalizace, 770 m kanalizačního výtlaku, jedna čerpací stanice DN 2500, jedna přeložka stávající jednotné kanalizace v délce 28 m a také přeložka dešťové kanalizace v délce 13 m. Nová splašková kanalizace je napojena na kanalizační síť v Rabštejnské Lhotě, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Zároveň byly postaveny kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti – celkem 105 kanalizačních přípojek.

Naše firma připravovala dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby na hlavní kanalizační stoky a také dokumentaci pro územní souhlas na všech 105 kanalizačních přípojek.

 

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: „Společnost pro KANALIZACI SMRKOVÝ TÝNEC, RABŠTEJN – P+K“

Investor stavby: Obec Rabštejnská Lhota

Termín zahájení stavby: léto 2022

Celkové náklady stavby: 46,35 mil. Kč bez DPH