Alba se po desetiletích dočká udržovacích prací

Datum: 18. 3. 2019
Kategorie: Novinky

Pro Povodí Labe finišujeme inženýrskou činnost projektu udržovacích prací umělého vodního toku Alba, který více než 500 let propojuje řeky Bělou a Dědinu z Častolovic do Třebechovic pod Orebem.


Alba je dlouhá 17 km, protéká mimo jiné také Evropsky významnou lokalitou Týnišťské Poorličí a jedná se tedy z hlediska ochrany přírody o velmi citlivé území. Projekt se zabývá pročištěním koryta, obnovením jeho kapacity a řeší také nakládání s vytěženým materiálem. Celkem je počítáno s vytěžením 16 000 m3 sedimentů.

Realizace akce je naplánována po úsecích na několik následujících let tak, aby byl negativní vliv provádění minimalizován.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD