Brandýs nad Orlicí se dočká čistírny odpadních vod

Datum: 23. 10. 2014
Kategorie: Novinky

Koncem září byly zahájeny práce na výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v Brandýse nad Orlicí. Oboje bude uvedeno do provozu nejpozději do konce září příštího roku.


V rámci projektu „ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí“ bude vybudována zcela nová čistírna odpadních vod, nové stoky gravitační oddílné splaškové i jednotné kanalizace, 5 čerpacích stanic a výtlaky kanalizace. 

Společnost Multiaqua s.r.o. zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.

 Informační údaje stavby:

  • Termín zahájení stavby: září 2014
  • Termín dokončení stavby: 30.9.2015
  • Investor stavby: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
  • Zhotovitel stavby: VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
  • Investiční náklady: 52 mil. Kč

Odkaz na zprávu na stránkách investora stavby: http://www.vak.cz/soubory/zahajeni_Brandys.pdf

výkopové práce na ČOV Brandýs nad Orlicí výkopové práce na ČOV Brandýs nad Orlicí POVOLEN DOWNLOAD