Čištění koryta Mlýnské Javorky začalo

Datum: 14. 1. 2015
Kategorie: Novinky

V průběhu prosince loňského roku začaly práce na čištění koryta Mlýnské Javorky nedaleko Smidar na Jičínsku.


V rámci čištění koryta bude obnoven původní podélný spád toku a původní příčný profil.

Čištění koryta začalo kácením břehových porostů a dále bude pokračovat sanace poškozených břehů a zpevnění a vyrovnání pozemku podél vodoteče na levém břehu. Nakonec bude odtěžením nánosů obnoven původní průtočný lichoběžníkový profil se dnem 1,6 – 3,7 m a svahy do sklonu 1:1,5, které budou nad hladinou osety travním semenem. Celkem bude vytěženo 2877 m3 nánosů.

Společnost Multiaqua s.r.o. zajistila zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.

Informační údaje stavby:

Termín zahájení stavby: prosinec 2014

Termín dokončení stavby: jaro 2015

Investor stavby: Povodí Labe, státní podnik

 

Původní stav Původní stav POVOLEN DOWNLOAD
Kácení břehových porostů Kácení břehových porostů POVOLEN DOWNLOAD