Dokončení projektu hlavních řadů a kanalizačních přípojek v obci Vojtěchov u Hlinska

Datum: 29. 4. 2020
Kategorie: Novinky

V současné době naše firma dokončila projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek v obci Vojtěchov.


Nakonec je zde navržených 167 kanalizačních přípojek o celkové délce 3,3 km.

Současně s návrhem kanalizačních přípojek byla dokončena dokumentace k provedení stavby na hlavní řady v obci Vojtěchov, celková délka hlavních řadů je 4,2 km.

Předpokládaný začátek stavby je již tento rok.