Dokončování projektové přípravy pro Opravu a rekonstrukci soustavy rybníků Pekliny a Dolanský v oboř

Datum: 03. 4. 2019
Kategorie: Novinky

V tomto období probíhá dokončování projektové přípravy pro opravu dvou rybníků v Oboře Janovice situované jižně od Heřmanova Městce.


Objednatelem projektové dokumentace jsou Lesy České republiky, s.p. Součásti prací je i komplexní inženýrská činnost vedoucí k povolení plánovaných oprav a rekonstrukcí.

Jedná se o dva průtočné rybníky na vodním toku Bylanka. Okolní pozemky jsou většinou zalesněné, nezastavěné, v okolí Dolanského rybníka jsou je luční porost. Průtočné rybníky slouží k akumulaci vody a k extenzivnímu chovu ryb a jsou také významným krajinotvorným a estetickým prvkem.

Předmětem projektových prací je, mimo jiné, stanovení množství sedimentů v prostoru zátopy určených k odtěžení a definování způsobu nakládání s nimi.

Na obou rybnících je navržena oprava zemních homogenních hrází, především vyrovnání nivelety koruny, opevnění návodního líce a vybudování patního drénu.

Na rybníku Pekliny je navržena oprava stávajícího manipulačního zařízení – betonového požeráku a stávajícího betonového kašnového bezpečnostního přelivu.

Na rybníku Dolanský je navržena výměna rozměrově nevyhovujícího betonového požeráku. Stávající nekapacitní bezpečnostní přeliv tvořený pouze dvojicí betonových trub DN 500 a úzkým průlehem zpevněným panely, bude nahrazen kapacitním korunovým bezpečnostním přelivem.

Před koncem letošní zimy probíhalo ještě ověřovací zaměření množství sedimentů v obou rybnících a zpřesnění dokumentace stávajícího stavu objektů při vypuštěném stavu obou rybníků.

Realizace se předpokládá v letech 2020 – 2021.

 

1 Rybník Pekliny před vypuštěním 1 Rybník Pekliny před vypuštěním POVOLEN DOWNLOAD
2 Rybník Pekliny - vypuštěný 2 Rybník Pekliny - vypuštěný POVOLEN DOWNLOAD
3 Rybník Pekliny - požerák 3 Rybník Pekliny - požerák POVOLEN DOWNLOAD
4 Rybník Pekliny - bezpečnostní přeliv 4 Rybník Pekliny - bezpečnostní přeliv POVOLEN DOWNLOAD
5 Rybník Dolanský před vypuštěním 5 Rybník Dolanský před vypuštěním POVOLEN DOWNLOAD
6 Rybník Dolanský - vypuštěný - hráz s funkčními objekty 6 Rybník Dolanský - vypuštěný - hráz s funkčními objekty POVOLEN DOWNLOAD
7 Rybník Dolanský - požerák 7 Rybník Dolanský - požerák POVOLEN DOWNLOAD