Dokončujeme projekt tlakové kanalizace Vinice

Datum: 25. 1. 2022
Kategorie: Novinky

V současné době naše firma dokončuje projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby splaškové kanalizace v obci Vinice.


Obec Vinice je součástí města Městec Králové ve Středočeském kraji, které je zároveň investorem akce.

V minulosti zde naše firma projektovala stavbu vodovodu, která byla v roce 2018 úspěšně realizována.

Předmětem dokumentace je výstavba nové tlakové splaškové kanalizace v obci Vinice, která bude napojena na čistírnu odpadních vod Městec Králové. Celková délka navržených řadů tlakové kanalizace z PE d90-d40 je 4829 m, celkový počet domovních jímek tlakové kanalizace je 63 ks.