Finišuje příprava projektové dokumentace splaškové kanalizace v obci Třibřichy

Datum: 05. 8. 2019
Kategorie: Novinky

V současné době finišují projekční práce pro společné povolení liniové stavby pro obec Třibřichy (okr. Chrudim) na novou splaškovou kanalizaci.


V obci v současné době žije 306 obyvatel (stav k 1.1.2019).

Celkem je zde navrženo 2300 m gravitační kanalizace, 1700 m kanalizačního výtlaku a 3 čerpací stanice.

Splaškové vody budou výtlakem odváděny do sousední obce Bylany. Z Bylan budou odpadní vody již stávajícím kanalizačním systémem odváděny na ČOV Chrudim.