I/37 Pardubice – MÚK Palackého, přeložka vodovodu a vodovodních přípojek

Datum: 27. 5. 2020
Kategorie: Novinky

V současnosti naše firma připravuje projektovou dokumentaci vodovodů a vodovodních přípojek v Pardubicích ul. Palackého.


Jedná se o přeložky stávajících vodovodů a vodovodních přípojek, které jsou vyvolány stavebními úpravami kruhového objezdu v ul. Palackého v Pardubicích. 

Stavba zahrnuje:

Přeložka vodovodu DN 500

Vodovodní potrubí z tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 500 – 116 m

Přeložka vodovodu

Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 RC d110 – 81 m

Přeložka přípojky pro Celní úřad

Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 RC d90 – 12 m

Přeložka přípojky pro komerční zónu

Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 RC d90 – 20 m
Prefabrikovaná betonová vodoměrná šachta – vnitřní rozměry 0,9x1,2x1,8 m

Přeložka přípojky ČEZ – trafo

Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 RC d63 – 21 m
Protlak + chránička PE 100 SDR 11 d110 – 18 m

Investorem akce jsou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.