I do Brtve poteče pitná voda

Datum: 22. 9. 2014
Kategorie: Novinky

Obyvatelé obce Brtve by se měli dočkat na podzim příštího roku nového vodovodního řadu a kanalizace.


Investor stavby, Město Lázně Bělohrad, zahájil výstavbu kanalizace a vodovodu v místní části Brtev.

Informační údaje stavby:

 • Termín zahájení stavby:  15.9.2014
 • Termín dokončení stavby: podzim 2015
 • Zhotovitel stavby: EVT Stavby s.r.o.

Objekty vodovodu:

 • SO 01 Vodovodní řad A – km 0,0000 – 1,4969 (ATS)
 • SO 02 Vodovodní řad A – km 0,0000 (ATS) – 0,46207
 • SO 03 Vedlejší vodovodní řady 1-9
 • SO 04 Vedlejší vodovodní řady 10-14
 • SO 05 Stavební část ATS
 • SO 06 Přípojka elektro k automatické tlakové stanici
 • G-1 Technologické zařízení ATS
 • G-2 Elektro část ATS

Objekty kanalizace:

 • SO 01 Gravitační kanalizace – stoka „A“
 • SO 02 Gravitační kanalizace – stoka „B“
 • SO 04 Čerpací stanice ČS1 – stavební část
 • SO 05 Výtlačný řad „V1“
 • SO 06 Elektro přípojka k ČS1
 • G-1 Strojní část čerpací stanice ČS1
 • G-3 Elektroinstalace a dálkový přenos ČS1

V rámci projektu bude vybudován vodovod o celkové délce téměř 2,7 km, obdobná délka kanalizačních řadů a také automatická tlaková stanice (ATS) s akumulační nádrží.

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. 

Článek o stavbě na oficiálních stránkách města Lázně Bělohrad: http://www.lazne-belohrad.cz/belohradska-materska-skola/belohradska-materska-skola/akce-skoly/zprava-z-tisku-i-do-brtve-take-potece-pitna-voda/