I. etapa stavby kanalizace a ČOV Krouna se chýlí ke konci

Datum: 09. 7. 2019
Kategorie: Novinky

Naše společnost připravovala projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV Krouna od roku 2015 od stupně k územnímu řízení po stupeň pro provádění stavby.


Následně byl námi zpracováván projekt splaškových kanalizačních přípojek. ČOV byla navržena pro připojení 1250 EO, splašková kanalizace byla navržena v celkové délce cca 9 km. Z této délky bylo do realizace v 1. etapě vybráno cca 6,2 km kanalizace. Výstavba probíhá se spolufinancováním ze SFŽP. V současné době je stavební část ČOV před dokončením a práce probíhají na areálu ČOV a na příjezdové komunikaci k ČOV. Kanalizační řady jsou v současné době vystavěny z téměř 90 % navrženého rozsahu 1. části.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: KVIS Pardubice a.s.
Investor stavby: Obec Krouna
Termín dokončení stavby: do 31. 3. 2020
Celkové náklady stavby: 112,6 mil. Kč bez DPH

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD