Jedna z největších staveb vodovodu v regionu začala

Datum: 20. 8. 2014
Kategorie: Novinky

Stavba zajistí v oblasti Holicka propojení lokálních systémů zásobování vodou s vodovodní sítí Pardubic.


Investor stavby, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zahájil jednu z největších staveb vodovodu v regionu.

Informační údaje stavby:

 1. Termín zahájení stavby:  15.7.2014
 2. Termín dokončení stavby: 30.9.2015

Zhotovitel stavby: Sdružení vodovod Holicko, vedoucí účastník VCES a. s., druhý účastník KVIS PARDUBICE a. s., třetí účastník IMOS Brno, a. s.

 • Délka potrubí: 20,8 km vodovodních řadů a výtlaků
 • Rozměry potrubí:  DN 100 až DN 300
 • Počet čerpacích stanic: 4

Stavební objekty:

 • SO 01 Řad Pardubice – Dašice
 • SO 02.3 Řad Dašice – Dolní Roveň
 • SO 03 Řad Roveň
 • SO 04 Centrální ČS
 • SO 05 Řad Roveň – od centrální ČS do vodojemu Holice – dolní tlakové pásmo
 • SO 06 ČS Holice, propojovací řady do vodojemu Holice -  HP
 • SO 08 ČS Ostřetín
 • SO 09 Řad ČS Ostřetín – vodovod Horní Jelení
 • SO 10 Úpravy ČS Holice – Muška
 • SO 11 Holice - Řad od ČS Muška do JZ sektoru

Stavba zajistí v oblasti Holicka propojení lokálních systémů zásobování vodou s vodovodní sítí Pardubic. Tím bude zajištěna spolehlivost dodávek vody spotřebitelům v době výkyvů kapacity stávajících zdrojů nebo při haváriích vodovodních řadů.  

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. 

http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=9814

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/zasobovani-pitnou-vodou-se-na-holicku-zlepsi-20140928.html

http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstvi/_zprava/obyvatele-holic-a-okoli-by-se-meli-v-pristim-roce-dockat-kvalitnejsi-pitne-vody--1401770