Kanalizace v obci Čánka

Datum: 15. 7. 2021
Kategorie: Novinky

V současné době jsou dokončeny stavební práce na splaškové kanalizaci v obci Čánka, na kterou jsme v roce 2018 žádali o stavební povolení.


Dokončujeme zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby a v červenci se bude chystat  kolaudace stavby. Celkem se zde jedná o 1,9 km gravitačního potrubí v dimenzi DN 250, čerpací stanici odpadních vod a kanalizační výtlak v délce 1,1 km. Odpadní vody z obce Čánka jsou odváděny k likvidaci na ČOV Opočno.