Obce Třibřichy a Kostelec u Heřmanova Městce budou mít splaškovou kanalizaci

Datum: 09. 10. 2020
Kategorie: Novinky

Začínám pracovat na projektové dokumentaci pro provádění stavby splaškové kanalizace v obci Třibřichy


V současné době byly dokončeny projekční práce na kanalizačních přípojkách v Třibřichách a začíná se na dokumentaci pro provádění stavby celé splaškové kanalizace. V obci jsou navrženy tři čerpací stanice, celková délka navržené gravitační kanalizace je 2215 m, celková délka kanalizačních výtlaků je 1664 m. Na jaře 2021 by obec mohla začít se stavbou.

Finišují projektové práce na kanalizačních přípojkách v Kostelci u Heřmanova Městce

V současné dobře se dodělávají projekční práce na kanalizačních přípojkách v Kostelci u Heřmanova Městce. Celkem je zde navrženo 146 ks kanalizačních přípojek. Po kanalizačních přípojkách bude následovat projektová dokumentace pro provádění stavby, takže i obec Kostelec u Heřmanova Městce bude v roce 2021 začínat se stavbou kanalizace.