Obnova koryta Lukavického potoka v Letohradu dokončena

Datum: 09. 3. 2020
Kategorie: Novinky

U koupaliště v Letohradu byla dokončena obnova koryta Lukavického potoka, která probíhala na základě projektu od firmy Multiaqua.


Stavbou došlo k odstranění sedimentů z koryta toku, opravě dvou spádových stupňů včetně vývarů a také k rekonstrukci stávajícího opevnění na obou svazích koryta. Délka rekonstrukce opevnění po obou stranách je cca 225 m a většinou se jedná o oboustrannou kamennou rovnaninu. Pouze v blízkosti stávající místní komunikace byla v délce 80 m postavena nová opěrná železobetonová zeď s kamenným obkladem.

Firma Multiaqua zajišťovala na tuto akci projektovou dokumentaci jednostupňovou (pro ohlášení stavby a pro provádění stavby).

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí
Investor stavby: Povodí Labe, státní podnik
Celkové náklady stavby: 2,98 mil. Kč bez DPH

 

původní stav openění koryta původní stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD
 nový stav openění koryta nový stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD
 nový stav openění koryta nový stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD
nový stav openění koryta nový stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD
nový stav openění koryta nový stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD
původní stav openění koryta původní stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD
původní stav openění koryta původní stav openění koryta POVOLEN DOWNLOAD