Oprava a rekonstrukce soustavy rybníků Horní, Prostřední a Dolní v oboře Janovice

Datum: 17. 6. 2020
Kategorie: Novinky

Po rybnících Dolanský a Pekliny pokračujeme pro investora Lesy ČR v projektové přípravě pro opravu a rekonstrukci dalších tří rybníku v oboře Janovce poblíž Heřmanova Městce.


Soustava rybníků Horní, Prostřední a Dolní se nachází v uzavřeném údolí Cítkovského potoka, který je přítokem Bylanky.

Parametry nádrží:

 

Délka hráze

Plocha provoz. hladiny

 

Horní rybník

26,6 m

2600 m2

4360 m3

Prostřední rybník

84,6 m

3780 m2

9200 m3

Dolní rybník

64 m

5900 m2

13450 m3

Projekt řeší odbahnění nádrží, opravy hrází a opravy nebo rekonstrukce funkčních objektů.

U hrází je navrženo sejmutí svrchních vrstev zemních těles a úprava tvaru hrází do příznivějších sklonů s využitím vhodných zemin. Opravy se dočkají i komunikace na korunách hrází Prostředního a Dolního rybníka.

Spodní výpust a výpustný objekt (požerák), budou v případě Horního rybníka opraveny. U Prostředního a Dolního rybníka, kde byly zaznamenány průsaky podél potrubí a požeráky jsou v horším technickém stavu, bylo přistoupeno ke kompletní výměně výpustných potrubí a požeráků.

Bezpečnostní přelivy budou u všech tří rybníků kompletně rekonstruovány z důvodu nevyhovující kapacity.

1 Horní rybník 1 Horní rybník POVOLEN DOWNLOAD
2 Horní rybník - stávající bezpečnostní přeliv 2 Horní rybník - stávající bezpečnostní přeliv POVOLEN DOWNLOAD
3 Horní rybník - stávající požerák 3 Horní rybník - stávající požerák POVOLEN DOWNLOAD
4 Prostřední rybník - pohled na hráz a loveckou chatu 4 Prostřední rybník - pohled na hráz a loveckou chatu POVOLEN DOWNLOAD
5 Dolní rybník - pohled přes zátopu k hrázi 5 Dolní rybník - pohled přes zátopu k hrázi POVOLEN DOWNLOAD