Oprava koryta Výmoly se blíží

Datum: 19. 6. 2019
Kategorie: Novinky

Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce „Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000“, kterou pro Povodí Labe, státní podnik, projektovala naše společnost.


Staveniště bylo počátkem května předáno firmě VAMPOSERVIS, s.r.o., která by do konce roku 2019 měla dílo dokončit. V rámci projektu byla navržena sanace tří břehových nátrží v celkové délce 81 m rovnaninou z lomového kamene.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: VAMPOSERVIS, s.r.o.
Investor stavby: Povodí Labe, státní podnik
Termín dokončení stavby: do 31. 12. 2019
Celkové náklady stavby: 0,69 mil. Kč bez DPH

 

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD