Oprava opevnění Hartského potoka ve Dvoře Králové prošla nevšední zátěžovou zkouškou

Datum: 08. 6. 2020
Kategorie: Novinky

V loňském roce byla dokončena oprava kamenného opevnění koryta Hartského potoka nad Dvorem Králové nad Labem dle našeho projektu.


Investor a správce toku, Povodí Labe, státní podnik, provedl odtěžení sedimentů z přehrážky, doplnění vypadaných kamenů v opevnění a přespárování zdiva.

Základní hlavní kapacity stavby:

  • čištění zídek (plocha)  - 835 m2
  • spárování zdiva (plocha) - 185 m2
  • sanace základových pasů – beton XC3 C25/30 (objem) - 77 m3
  • oprava zídek z lomového kamene (objem)  - 161 m3
  • odtěžení sedimentů (objem) - 1426 m3

Stavební práce provedla firma KAMPA Marynka. Kvalitu provedených prací ověřila v dubnu letošního roku také nečekaná zátěžová zkouška, podrobněji ZDE.

Dle informací z provozního střediska správce toku nedošlo k poškození opevnění koryta.