Práce na projektu pro umístění stavby „Splašková kanalizace Dachov“ v plném proudu

Datum: 22. 8. 2019
Kategorie: Novinky

V současné době naše společnost pracuje na projektové dokumentaci k územnímu řízení „Splašková kanalizace Dachov“.


Jedná se o odkanalizování místních částí Dachov a Nouzov, které jsou součástí obce Miřetice. V této místní části žije cca 200 obyvatel.

Celkem je zde navrženo cca 1800 m gravitační splaškové kanalizace, 350 m kanalizačního výtlaku a 1 čerpací stanice odpadních vod.

Splaškové vody budou odváděny do kanalizační sítě obce Miřetice a následně čištěny v ČOV Miřetice.