„Přestupní terminál v Novém Bydžově“ zvítězil v soutěži Cesty městy

Datum: 15. 12. 2014
Kategorie: Novinky

Na podzim byly vyhlášeny výsledky 13. ročníku soutěže Cesty městy. V kategorii „Plošná řešení“ zvítězil projekt „Přestupní terminál v Novém Bydžově“.


Na tomto projektu se firma Multiaqua s.r.o. podílela projektovou dokumentací stavebního objektu SO 300 – Dešťová kanalizace. Tento stavební objekt řeší odvodnění nově vytvořených zpevněných ploch parkovišť, stání autobusů a zastávek. Voda je odváděna na vsakovací nádrže. V rámci tohoto stavebního objektu byly navrženy dvě stoky dešťové kanalizace (včetně 56 uličních vpustí), odlučovače lehkých kapalin a dvě vsakovací zařízení.

 Informační údaje stavby:

Realizace stavby terminálu: 13.5.2013 – 30.6.2014
Investiční náklady: 37,1 mil. Kč

 

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD