Přípojka pro SZŠ v Pardubicích

Datum: 22. 2. 2022
Kategorie: Novinky

V minulém roce byla vystavěna nová vodovodní přípojka pro Střední zdravotnickou školu v Pardubicích.


Vodovodní přípojka byla napojena na stávající potrubí z litiny DN 300. Výměna přípojky byla provedena v zeleném pásu podél příjezdové cesty k areálu Střední zdravotnické školy Pardubice.V rámci této akce byla vystavěna i nová armaturní šachta 3000x1400 mm s vodoměrem.

Škola byla dříve napojena na lokální zdroj vody. Tento zdroj byl po přepojení na vodovod (VAK Pardubice a.s.) odstaven.

SZŠ SZŠ POVOLEN DOWNLOAD