Příprava nové splaškové kanalizace a ČOV v Lukavici

Datum: 22. 3. 2021
Kategorie: Novinky

Připravujeme projektovou dokumentaci splaškové kanalizace a ČOV v obci Lukavice (okr. Chrudim).


Je zde navržena nová ČOV pro 1100 EO, cca 7,5 km nových stok splaškové kanalizace, 4 čerpací stanice a cca 0,5 km kanalizačních výtlaků. V současné době je návrh dokumentace k územnímu řízení projednáván s dotčenými organizacemi, následně předpokládáme podání na úřad pro zajištění územního rozhodnutí na tuto stavbu.

Přehledná situace Přehledná situace POVOLEN DOWNLOAD
Výkres objektu ČOV Výkres objektu ČOV POVOLEN DOWNLOAD
Pohledy ČOV Pohledy ČOV POVOLEN DOWNLOAD