Příprava splaškové kanalizace a ČOV v Libochovanech a Řepnici přechází do další fáze

Datum: 15. 1. 2020
Kategorie: Novinky

Pro obec Libochovany jsme v minulosti připravovali dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na splaškovou kanalizaci a ČOV pro Libochovany a Řepnici.


Bylo zde navrženo celkem 5 km kanalizačních řadů a ČOV pro 800 EO. V loňském roce byla zpracovávána dokumentace splaškových kanalizačních přípojek pro 215 objektů v těchto obcích. V současné době je připravována dokumentace pro provádění stavby pro výběr zhotovitele, které předcházelo provádění inženýrsko-geologického průzkumu pro provedení protlaku pod železniční tratí.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD