Příprava splaškové kanalizace a ČOV ve Vrbatově Kostelci vstoupila do další fáze

Datum: 01. 10. 2019
Kategorie: Novinky

Naše společnost připravovala splaškovou kanalizaci a ČOV ve Vrbatově Kostelci (okr. Chrudim) od stupně DÚŘ po DSP.


Následně byla zpracovávána dokumentace kanalizačních přípojek. V současné době je zpracována dokumentace pro provádění stavby. V rámci této akce je navržena ČOV pro 350 EO a cca 3,3 km splaškové kanalizace. Převážná část splaškové kanalizace je zde navržena gravitační, v místě nepříznivé konfigurace terénu je navržena lokální tlaková kanalizace.

přehledná situace přehledná situace POVOLEN DOWNLOAD