Příprava splaškové kanalizace ve Smrkovém Týnci a Rabštejnu přešla do další fáze

Datum: 29. 7. 2021
Kategorie: Novinky

Pro obec Rabštejnská Lhota naše firma připravovala dokumentaci pro územní řízení a také dokumentaci pro stavební povolení na splaškovou kanalizaci v místních částech Smrkový Týnec a Rabštejn.


V rámci této akce je naprojektováno celkem cca 3130 m gravitační kanalizace, 770 m kanalizačního výtlaku, jedna čerpací stanice DN 2500 a také jedna přeložka stávající jednotné kanalizace v délce 25 m. Navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť v Rabštejnské Lhotě, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Nyní připravujeme dokumentaci pro územní řízení na kanalizační přípojky pro všechny nemovitosti v daných místních částech obce tak, aby bylo možné zpracovat dokumentaci pro provádění stavby na hlavní stoky včetně kanalizačních přípojek.