Připravujeme návrh splaškové kanalizace a ČOV v Třebovicích

Datum: 08. 6. 2022
Kategorie: Novinky

Ve východočeské obci Třebovice připravujeme projektovou dokumentaci k územnímu řízení na výstavbu nové splaškové kanalizace a centrální ČOV.


Čistička o kapacitě 1000 EO by měla být umístěna na severním okraji obce Třebovice. Dále je zde navrženo cca 8,4 km nových stok splaškové kanalizace a vzhledem k členitému terénu v obci i 11 čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků.

Třebovice Třebovice POVOLEN DOWNLOAD