Probíhá oprava opevnění koryta Lhotského potoka

Datum: 11. 11. 2021
Kategorie: Novinky

Ve Lhotě u Trutnova aktuálně probíhá oprava opevnění koryta potoka, kterou naše společnost projektovala.


Oprava se týká koryta Lhotského potoka mezi ř. km 0,936 – 1,958 a jeho pravostranného přítoku mezi ř. km 0,000 – 0,490.  Stavba obsahuje jeden stavební objekt, který zahrnuje celý řešený úsek koryta Lhotského potoka a jeho pravostranného přítoku. Podrobněji jsou v SO 01 vyčleněny podobjekty SO 01.1 až SO 01.4, což jsou souvislé úseky kompletních oprav, resp. rekonstrukcí. Podobjekt SO 01.5 pak obsahuje všechny další drobné opravy – čištění tlakovou vodou, doplnění zdiva, spárování.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: KAMPA – MARYNKA s.r.o., Jilemnice
Investor stavby: Lesy ČR, s.p.
Celkové náklady stavby: 1,42 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení stavby: 08/2021
Termín dokončení stavby: 11/2021

přespárované opevnění přespárované opevnění POVOLEN DOWNLOAD
probíhající rekonstrukce PB zídky, SO 01.1 probíhající rekonstrukce PB zídky, SO 01.1 POVOLEN DOWNLOAD
výkop po odstranění mostovky pro zídku SO 01.3 výkop po odstranění mostovky pro zídku SO 01.3 POVOLEN DOWNLOAD