Probíhají terénní průzkumy a příprava projektové dokumentace pro udržovací práce na hlavním odvodňov

Datum: 17. 9. 2019
Kategorie: Novinky

Jedná se u udržovací práce, prováděné správcem odvodňovacího zařízení v délce cca 3,6 km. Odvodňovací zařízení slouží pro odvod povrchových vod a průsaků z podrobných melioračních zařízení v intenzivně zemědělsky využívané krajině.


Předmětem udržovacích prací bude především odtěžení sedimentů splavených z přilehlých zemědělských pozemků a jejich opětovné využití na zemědělské půdě, nebo k jiným účelům (např. terénní úpravy), dle kvality materiálu. Součástí prací bude rovněž úprava břehových porostů, pokosení rákosu uvnitř průtočného profilu a oprava opevnění profilu HOZ v některých úsecích.

V současné době probíhají terénní a projekční práce zaměřené na stanovení dřevin určených k pokácení, stanovení množství a kvality sedimentů, definování přístupových tras po dohodě s vlastníky a uživateli přilehlých pozemků a vypořádání dotčených zájmů v území.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD