Projekt „Pardubice, ul. K Dubině – kanalizace, vodovod“

Datum: 07. 9. 2021
Kategorie: Novinky

Pro Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. naše firma připravovala projektovou dokumentaci pro společné povolení na vodovod a kanalizaci v Pardubicích v ulici K Dubině.


V rámci této akce jsou navrženy 2 stavební objekty.

SO 01 Vodovod

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena výměna celkem 405,0 m vodovodního řadu. Výměna je navržena z litinového potrubí DN 100. Výměna vodovodu bude probíhat v otevřeném výkopu.

SO 02 Kanalizace

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena výměna celkem 401,0 m gravitační kanalizace z kameninového potrubí:

  • KERAMO- KERA.PRO 609/496 C tř. 160 – celkem: 359,0 m
  • Trouba pro protlačování: INLINER 581/496 – celkem: 42,0 m

Převážná část rozsahu stavby je navržena v otevřeném výkopu. Pouze jeden úsek kanalizace v délce 42 m bude proveden protlakem. Důvodem je malé místo pro provedení paženého výkopu. Je zde vystavěn dům v rámci uličního prostoru. K provedení bude třeba provést ve dvou místech jámy pro provádění o rozměrech 2 × 3 m (koncová jáma protlaku) a 8 × 3,2 m (startovací jáma protlaku).