Projekt pro společné řízení dostavby splaškové kanalizace v Červeném Kostelci se blíží ke konci

Datum: 04. 9. 2019
Kategorie: Novinky

Do nové gravitační kanalizace v celkové délce 677 m v Zemědělské ulici a okolí v Červeném Kostelci bude nově napojeno 22 objektů, především rodinných domů.


Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť města zakončenou městskou čistírnou odpadních vod. Součástí projektu je také přeložka vodovodu v délce 319 m, návrh nových kanalizačních přípojek a návrh přepojení přípojek vodovodních. Kanalizace je navržena v lokalitě, která spadá do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje a není zde proto dovoleno vypouštět odpadní vody do vod podzemních.

Realizací akce dojde ke zlepšení životního prostředí v tomto území.

Aktuálně probíhá inženýrská činnost pro vydání společného povolení.

 

C1_PREHLEDKA C1_PREHLEDKA POVOLEN DOWNLOAD