Projekt pro umístění stavby „Splašková kanalizace a ČOV Libuň“

Datum: 18. 10. 2019
Kategorie: Novinky

Firma Multiaqua v současné době zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení na splaškovou kanalizaci v obci Libuň na Jičínsku.


Investorem akce je obec Libuň. V rámci této akce je navržena ČOV s výhledem pro 2000 EO. Pro vlastní Libuň je včetně výhledu uvažováno s kapacitou ČOV 1000 EO, následně by ve výhledu mělo dojití k napojení dalších 1000 EO z okolních obcí. Celkem je zde navrženo cca 3370 m gravitační kanalizace, 400 m kanalizačního výtlaku a jedna čerpací stanice.