Projekt pro umístění stavby „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice“ dokončen

Datum: 12. 8. 2019
Kategorie: Novinky

Firma Multiaqua dokončila práce na projektové dokumentaci pro územní řízení na splaškovou kanalizaci v obci Jankovice (okres Pardubice), přesněji v jejích místních částech Kozašice a Jankovice. Investorem akce je obec Jankovice.


V rámci této akce je navrženo celkem 2472 m gravitační stok a také tři čerpací stanice odpadních vod s výtlaky o celkové délce 2317 m. Je zde navržena i přeložka stávajícího vodovodu z LT DN 100 v délce 17,3 m.

Odpadní vody z Kozašic a Jankovic budou touto nově navrženou kanalizací odváděny do stávající stokové sítě ve Škudlech, která je napojena na stokovou síť v Přelouči. Odpadní vody budou tedy likvidovány na centrální čistírně odpadních vod v Přelouči.