Projekt vodovodních přípojek v Rokytňanech dokončen

Datum: 04. 3. 2019
Kategorie: Novinky

Firma Multiaqua dokončila práce na projektové dokumentaci na 96 vodovodních přípojek v k.ú. Dolní Rokytňany a Horní Rokytňany. Investorem akce je obec Rokytňany.


Projekt vodovodních přípojek navazuje na projekt hlavních vodovodních řadů v rámci akce „Vodovod Rokytňany“, který taktéž zpracovávala naše firma. V rámci této akce bylo navrženo celkem 3550 m vodovodních řadů, včetně jedné automatické tlakové stanice (ATS), která bude zajišťovat dostatečný tlak vody v celém vodovodu obce Rokytňany. ATS je navržena s akumulací, která bude rozdělena do dvou podzemních nádrží – každá o objemu 25 m3.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na vodovodní přípojky („Vodovod Rokytňany – vodovodní přípojky“), zároveň zajistila projektovou dokumentaci pro územní i stavební řízení na hlavní vodovodní řady v obci („Vodovod Rokytňany“).