Projekt „Zásobní vodovodní řad z VDJ Kunětická Hora do AŠ u úpravny Hrobice“

Datum: 19. 11. 2021
Kategorie: Novinky

Pro Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. v současné době naše firma připravuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby na sanaci vodovodního přivaděče z VDJ Kunětická Hora do AŠ u úpravny Hrobice.


Účelem návrhu je provedení sanace potrubí stávajícího LT vodovodního přivaděče z VDJ Kunětická Hora k ÚV v Hrobicích. Stávající potrubí je již za hranicí své životnosti a jsou na něm zaznamenávány časté poruchy. Provedením sanace potrubí dojde ke zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek vody v této lokalitě. Sanace je navržena pro 3 stavební objekty. Dva krátké úseky budou provedeny v otevřeném výkopu.

Úseky sanace vodovodního potrubí prováděné bezvýkopově budou provedeny metodou vtahování PE potrubí o speciálním složení, které bude před vtahováním nataženo pro zmenšení profilu a následně po vtažení v původním potrubí uvolněno pro návrat k původnímu profilu.

Pro vtahování PE bude použito potrubí PE 100 d400/23,7 SDR 17 (PN 10) o speciálním složení určeným pro tuto technologii provádění. V případě úseků, kde bude prováděna výměna potrubí v otevřeném výkopu (v místě jam a SO prováděných v otevřeném výkopu), bude ukládáno potrubí PE 100 d400/23,7 SDR 17 (PN 10).

V rámci této akce je navrženo 5 stavebních objektů:

SO 01- úsek u VDJ Kunětická hora (sanace)
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena sanace potrubí stávajícího litinového vodovodu DN 400 (ve správě VAK Pardubice a. s.)v celkové délce 257,00 m.

SO 02- Němčice centrum (otevřený výkop)
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena výměna potrubí stávajícího litinového vodovodu DN 400 (ve správě VAK Pardubice a. s.)v otevřeném výkopuv celkové délce 99,00 m.

SO 03- Němčice – I/37 (sanace)
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena sanace potrubí stávajícího litinového vodovodu DN 400 (ve správě VAK Pardubice a. s.)v celkové délce 2514,00 m. Situační a výškové umístění stávajícího vodovodu zůstane po provedení sanace zachováno.

SO 04–I/37- ÚV Hrobice (sanace)
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena sanace potrubí stávajícího litinového vodovodu DN 400 (ve správě VAK Pardubice a. s.)v celkové délce 509,00 m. Situační a výškové umístění stávajícího vodovodu zůstane po provedení sanace zachováno.

SO 05- ÚV Hrobice (otevřený výkop)
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena výměna potrubí stávajícího litinového vodovodu DN 400 (ve správě VAK Pardubice a. s.)v otevřeném výkopuv celkové délce 140,00 m.