Projektová příprava kanalizačních přípojek v Rané

Datum: 09. 4. 2020
Kategorie: Novinky

V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci splaškových kanalizačních přípojek v obci Raná u Hlinska.


Přípojek je zde navrženo celkem cca 100 ks. V návaznosti na to připravujeme prováděcí dokumentaci stavby splaškové kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace po obci je navržena v délce cca 2,5 km a bude přepojovat i odpadní vody z navazující obce Vojtěchov. Z tohoto důvodu je zde ČOV navržena pro připojení celkem 900 EO.