Projektuje se parková zóna v Nové Pace

Datum: 06. 10. 2021
Kategorie: Novinky

Spoluprojektujeme revitalizaci Komenského sadů v Nové Pace a do realizační fáze postoupily stavby splaškové kanalizace v Třibřichách a v Kostelci u Heřmanova Městce.


V současné době začínáme zpracovávat projektovou dokumentaci, která bude součástí projektu „Revitalizace Komenského sadů v Nové Pace“, kde bude vznikat nová parková zóna před budovou základní školy. Naším úkolem je navrhnout akumulaci dešťových vod pro závlahu a případné dopouštění WC. Dále pak navrhujeme rekonstrukci stávající jednotné kanalizace a novou dešťovou kanalizaci.

V měsíci říjnu začaly dvě stavby splaškové kanalizace podle našich projektů, a to v obci Třibřichy a Kostelci u Heřmanova Městce.