Rekonstrukce Lampertického potoka v Lamperticích se chýlí ke konci

Datum: 31. 7. 2020
Kategorie: Novinky

Probíhají finální práce na rekonstrukci Lampertického potoka v Lamperticích. Stavba řeší rekonstrukci dvou úseků koryta o délce 49,48 (u č.p. 188), resp. 115,26 m (u č.p. 128 a 181).


Jedná se o rekonstrukci kamenné rovnaniny a betonových opěrných zdí s kamenným obkladem včetně příčných prahů.

Úsek u č.p. 188 je v současné době již dokončen a u „horního“ úseku u č.p. 128 a 181 je již rekonstrukce také z velké části dokončena

Firma Multiaqua zajišťovala na tuto akci projektovou dokumentaci jednostupňovou (pro ohlášení stavby a pro provádění stavby).

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
Investor stavby: Povodí Labe, státní podnik
Termín zahájení stavby: září 2019
Termín dokončení stavby: do 31. 10. 2020
Celkové náklady stavby: 3,07 mil. Kč bez DPH

nový stav nový stav POVOLEN DOWNLOAD
nový stav nový stav POVOLEN DOWNLOAD
nový stav nový stav POVOLEN DOWNLOAD
nový stav nový stav POVOLEN DOWNLOAD
původní stav původní stav POVOLEN DOWNLOAD
původní stav původní stav POVOLEN DOWNLOAD
původní stav původní stav POVOLEN DOWNLOAD
původní stav původní stav POVOLEN DOWNLOAD