Rekonstrukce malé vodní nádrže v Mečíři dokončena

Datum: 20. 3. 2020
Kategorie: Novinky

Na konci loňského roku bylo provedeno odbahnění a rekonstrukce opevnění malé vodní nádrže v obci Mečíř, místní části městyse Křinec.


Podle projektové dokumentace vypracované naší společností stavbu provedla firma Eurobell group s.r.o. Umělá vodní nádrž se nachází na bezejmenném pravostranném přítoku Křinecké Blatnice, zadržuje vodu v krajině a má také funkci rekreační.

Základní bilance stavby:

SO 01 Odbahnění rybníka

  • objem sedimentů: 1262 m3
  • mocnost sedimentů: 20 až 70 cm

SO 02 Oprava opevnění levého břehu

  • délka opravy:  109,2 m
  • způsob opravy: zídka s obkladem z lomového kamene a rovnanina z lomového kamene

SO 03 Oprava opevnění pravého břehu a hráze

  • délka opravy: 116,9 m
  • způsob opravy: očištění zdiva, dospárování, sanace patky – přibetonování

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Eurobell group s.r.o.
Investor stavby: Městys Křinec
Celkové náklady stavby: 1,63 mil. Kč bez DPH
Termín stavby: srpen – prosinec 2019

před stavbou před stavbou POVOLEN DOWNLOAD
před stavbou před stavbou POVOLEN DOWNLOAD
po stavbě po stavbě POVOLEN DOWNLOAD
po stavbě po stavbě POVOLEN DOWNLOAD