Rekonstrukce zásobního řadu z VDJ Kunětická hora – Pardubice

Datum: 04. 11. 2020
Kategorie: Novinky

V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci na výměně potrubí jednoho z hlavních přivaděčů pitné vody do Pardubic.


Předmětem rekonstrukce je stávající litinové potrubí DN 600 budované od roku 1956. Celkem se jedná o cca 5 km nového vodovodního potrubí DN 600 včetně dalších provozních objektů.

Investorem akce jsou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Stávající potrubí Stávající potrubí POVOLEN DOWNLOAD