Sanace vodovodu v Doubravicích

Datum: 15. 3. 2021
Kategorie: Novinky

V Doubravicích byla zahájena sanace vodovodu.


Účelem návrhu bylo provedení sanace potrubí stávajícího veřejného vodovodu ležícího na louce v Doubravicích (Pardubice). Stávající potrubí je již za hranicí své životnosti a jsou na něm zaznamenávány časté poruchy. Provedením sanace potrubí dojde ke zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek vody v této lokalitě. Pro plánovanou novou zástavbu rodinných domů jsou na trase navrženy odbočky s uzávěry. Převážná část rozsahu stavby je navržena k sanaci bezvýkopově, tedy bez zásahu do povrchu terénu. K provedení sanace bude však třeba provést  jámy pro provádění. Dále bude provedena jáma pro vysazení odboček. Sanace bude probíhat vtažením nového PE potrubí do stávajícího ocelového potrubí. Pro vtahování bude použito potrubí PE 100 d500/29,7 mm SDR 17 o speciálním složení, které bude před vtahováním nataženo pro zmenšení profilu a následně po vtažení v původním potrubí uvolněno pro návrat k původnímu profilu. Délka sanace vodovodu je 367 m.