Splašková kanalizace Dachov – kanalizační přípojky

Datum: 25. 8. 2021
Kategorie: Novinky

Pro obec Miřetice připravujeme projektovou dokumentaci k územnímu řízení na kanalizační přípojky pro všechny nemovitosti v této místní části obce Miřetice.


Naše firma zde již zpracovávala projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na hlavní kanalizační stoky.

Předmětem stavby jako celku (hlavní stoky i kanalizační přípojky) je výstavba nové splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody z místní části Dachov (obec Miřetice). Splašková kanalizace Dachov bude napojena do kanalizační sítě obce Miřetice a odpadní vody budou likvidovány na ČOV Miřetice.

V rámci stavbysplaškové kanalizace je naprojektováno celkem cca 1640 m gravitační kanalizace, 350 m kanalizačního výtlaku, 231 m tlakové kanalizace, jedna čerpací stanice DN 2500 a dále je v rámci akce „Splašková kanalizace Dachov – kanalizační přípojky“ počítáno s vybudováním cca 60 nových kanalizační přípojek.