Stavba kanalizace a ČOV v obci Hajnice byla zahájena

Datum: 24. 9. 2014
Kategorie: Novinky

V rámci projektu bude vybudována gravitační splašková kanalizace o celkové délce 5,60 km, výtlak kanalizace o délce 449,73 m, dvě čerpací stanice a nová čistírna odpadních vod včetně vodovodní přípojky, přípojek elektro a příjezdové komunikace.


 Investor stavby, Obec Hajnice, zahájil výstavbu kanalizace a ČOV.

 Informační údaje stavby:

 • Termín zahájení stavby:  22.9.2014
 • Termín dokončení stavby: 30.9.2015
 • Zhotovitel stavby: Kanalizace Hajnice (METROSTAV a.s., KVIS Pardubice a.s., BAK stavební společnost, a.s.)

 Objekty:

 • SO 01 ČOV stavební část
 • SO 02 ČS1 – stavební část a výtlak do ČOV
 • SO 03 Areál ČOV – oplocení, zpevněné plochy, vegetační úpravy
 • SO 04 Výústní objekt, obtok a odtok z ČOV
 • SO 05 Přípojka NN k ČOV a ČS1
 • SO 06 Přípojka vodovodu k ČOV
 • SO 07 Příjezdová komunikace k ČOV
 • SO 08 Gravitační kanalizace
 • SO 09 Výtlak z ČS2 (stoka C)
 • SO 10 ČS2 – stavební část
 • SO 11 Přípojka NN k ČS2
 • PS 01 ČOV a ČS1 – strojní část
 • PS 02 ČOV a ČS1 – elektro část (včetně přenosu dat)
 • PS 03 ČS2 – strojní část
 • PS 04 ČS2 – elektro část (včetně přenosu dat)

V rámci projektu bude vybudována gravitační splašková kanalizace o celkové délce 5,60 km, výtlak kanalizace o délce 449,73 m, dvě čerpací stanice a nová čistírna odpadních vod včetně vodovodní přípojky, přípojek elektro a příjezdové komunikace.

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.