Stavba kanalizace byla zahájena

Datum: 23. 7. 2014
Kategorie: Novinky

Investor stavby, Obec Dolní Dobrouč, a.s. zahájil dostavbu kanalizace.


Informační údaje stavby:

  • Termín zahájení stavby:  24.6.2014
  • Termín dokončení stavby: 30.9.2015

Zhotovitel stavby: Sdružení pro Dolní Dobrouč, vedoucí účastník KVIS Pardubice a.s., účastník VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí

Objekty:

  • SO 01-1 Gravitační stoky
  • SO 01-2 Čerpací stanice ČS 1
  • SO 01-3 Elektro přípojka NN pro ČS1
  • SO 01-4 Výtlačný řad V1
  • SO 02-1 Gravitační kanalizace
  • SO 02-2 Přeložka vodovodu
  • SO 01 – Terciální čištění
  • PS 01 – Terciální čištění

V rámci projektu bude vybudována kanalizace o celkové délce 5,35 km a bude doplněna technologie čištění odpadních vod na ČOV Dolní Dobrouč.

 Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.