Stavba splaškové kanalizace v Horce na spadnutí

Datum: 20. 4. 2021
Kategorie: Novinky

Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce „Splašková kanalizace Horka“. Samotná stavba začne ve druhé polovině letošního roku.


V rámci akce bude postaveno celkem cca 4 860 m hlavních gravitačních stok, dále pět čerpacích stanic s výtlaky o celkové délce 1 360 m v obci Horka v okrese Chrudim. V souběhu s touto akcí bude probíhat i stavba kanalizačních přípojek. Celkem je zde navrženo 153 přípojek v délce cca 4150 m.

Splaškové vody z Horky budou odváděny do stávající stokové sítě v Chrasti, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení i provádění stavby na hlavní kanalizační stoky, dále zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení (v podrobnostech pro provádění stavby) na všechny kanalizační přípojky a zajistila inženýrskou činnost vedoucí k realizaci díla.

Informační údaje stavby:

Investor stavby: Obec Horka
Předpokládaný termín zahájení stavby: září 2021
Předpokládaný termín dokončení stavby: srpen 2022