Stavba splaškové kanalizace v Kostelci u Heřmanova Městce je v plném proudu

Datum: 04. 4. 2022
Kategorie: Novinky

Jedná o stavbu gravitační kanalizace s tím, že splaškové odpadní vody budou sváděny do celkem dvou čerpacích stanic, ze kterých budou pomocí výtlaků čerpány do gravitačních stok.


V současné době probíhá výstavba splaškové kanalizace v Kostelci u Heřmanova Městce. Ta je zde vzhledem k terénu doplněna i tlakovou kanalizací včetně tlakových přípojek. Celkem bude postaveno cca 3940 m gravitačních stok, 917 m kanalizačních výtlaků, 2 čerpací stanice, 963 m hlavních řadů tlakové kanalizace a 477 m vedlejších řadů tlakové kanalizace.

Informační údaje stavby:

  • Zhotovitel stavby: KVIS Pardubice, a.s.
  • Investor stavby: Obec Kostelec u Heřmanova Městce
  • Termín zahájení stavby: říjen 2021
  • Termín dokončení stavby: léto 2022

Soubory ke stažení

C.2. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES [PDF, 3.03 MB]