Tlaková kanalizace Vinice

Datum: 01. 6. 2021
Kategorie: Novinky

Právě připravujeme projektovou dokumentaci tlakové splaškové kanalizace v obci Vinice u Městce Králové.


V této obci jsme se již v minulosti projekčně podíleli na výstavbě vodovodu, který byl v roce 2020 zdárně uveden do provozu.

Projekt tlakové kanalizace zahrnuje cca 60 domovních čerpacích jímek, 1500 m vedlejších tlakových řadů a 3400 m hlavních tlakových řadů (d50 - d90). Tlaková kanalizace bude napojena na ČOV v Městci Králové.

Pro investora – město Městec Králové – naše firma zajišťuje projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení.