Úprava malé vodní nádrže Boční rybník, k. ú. Rejčkov

Datum: 03. 12. 2019
Kategorie: Novinky

Začátkem prosince bylo zahájeno stavební řízení pro projekt úpravy rybníka, který firma Multiaqua zpracovala pro soukromého investora v malebném kraji pod vrchem Melechov u Světlé nad Sázavou.


Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty:

SO 01 OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA

Práce zahrnují rozebrání stávajícího zdiva, sejmutí zeminy z koruny hráze, doplnění zeminy a přehutnění koruny. Opraveno bude poškozené opevnění návodního líce – zídka z lomového kamene na betonový základ v délce 91,5 m, parametry opevnění budou zachovány.

SO 02 OPRAVA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU

Práce zahrnují rozebrání stávajícího přelivu a odpadního koryta, které jsou v havarijním stavu. Realizován bude nový kašnový přeliv s betonovou přelivnou hranou v délce 16,5 m a kapacitou pro převedení 100-letého průtoku. Dno přelivu, zídky a odpadní koryto budou opevněny lomovým kamenem místní provenience.

SO 03 ODTĚŽENÍ SEDIMENTŮ

Odbahnění rybníka je navrženo v objemu 537 m3.

SO 04 NÁVRH REVITALIZACE

Poslední a neméně významný stavební objekt zahrnuje mírné dosvahování erodovaných břehů, modelace poloostrova a také výsadby dřevin. Tento stavební objekt navrhla firma LandArt.

citlivá a funkční úprava bývalého objektu mlýna citlivá a funkční úprava bývalého objektu mlýna POVOLEN DOWNLOAD
poškozený bezpečnostní přeliv poškozený bezpečnostní přeliv POVOLEN DOWNLOAD
stávající hráz rybníka stávající hráz rybníka POVOLEN DOWNLOAD